flag Судова влада України

Компетенція та повноваження Апеляційного суду Київської області, підсудність справ суду

Відповідно до статті 26 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII від 02.06.2016р. статті 26 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII від 02.06.2016 р. Апеляційний суд Київської області діє у системі судів загальної юрисдикції як суд з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення.

Апеляційними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення є апеляційні суди, які утворюються в апеляційних округах.

Стаття 27. Повноваження апеляційного суду

1) здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, Верховний Суд;

3) надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;

4) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Повноваження апеляційного суду під час розгляду цивільних справ визначено статтею 307 Цивільного процесуального кодексу України:
1. За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд має право:
2. За наслідками розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанції апеляційний суд має право:
3. За наслідками розгляду скарги на судовий наказ апеляційний суд має право:
Ухвала апеляційного суду про відхилення апеляційної скарги на судовий наказ і залишення судового наказу без змін є остаточною і оскарженню не підлягає.
Повноваження апеляційного суду під час розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні визначено статтею 407 Кримінального процесуального кодексу України:
1. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право:
2. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на підставі угоди суд апеляційної інстанції, крім рішень, передбачених пунктами 1 - 5 частини першої цієї статті, має право скасувати вирок і направити кримінальне провадження:
3. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право:
Повноваження апеляційного суду під час перегляду постанови про адміністративне правопорушення визначено статтею 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
За наслідками розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції має право:

Підсудністю є розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення підвідомчих їм справ.

Апеляційний суд Київської області переглядає судові рішення, які приймались місцевими судами загальної юрисдикції  Київської області, за наслідками розгляду справ усіх категорій.

Так, глава І розділу ІІІ Цивільного процесуального кодексу України визначає правила підсудності уивільних справ, а глава ІІІ Розділу І Кримінального процесуального кодексу України визначає правила і поняття підсудності кримінальних проваджень, та пов'язаних з ними справ.