flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Компетенція та повноваження Апеляційного суду Київської області, підсудність справ суду

Відповідно до статті 26 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII від 02.06.2016р. статті 26 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII від 02.06.2016 р. Апеляційний суд Київської області діє у системі судів загальної юрисдикції як суд з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення.

Апеляційними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення є апеляційні суди, які утворюються в апеляційних округах.

Стаття 27. Повноваження апеляційного суду

1) здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, Верховний Суд;

3) надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;

4) здійснює інші повноваження, визначені законом.

На виконання ч. 3 ст. 27 Закону № 1402-VIII від 02.06.2016, головою Апеляційного суду Київської області видано  наказ про затвердження списку суддів, закріплених за місцевими судами для надання методичної допомоги та  затверджено графік надання методичної допомоги місцевим судам Київської області.

Повноваження апеляційного суду під час розгляду цивільних справ визначено статтею 307 Цивільного процесуального кодексу України:
1. За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд має право:
2. За наслідками розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанції апеляційний суд має право:
3. За наслідками розгляду скарги на судовий наказ апеляційний суд має право:
Ухвала апеляційного суду про відхилення апеляційної скарги на судовий наказ і залишення судового наказу без змін є остаточною і оскарженню не підлягає.
Повноваження апеляційного суду під час розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні визначено статтею 407 Кримінального процесуального кодексу України:
1. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право:
2. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на підставі угоди суд апеляційної інстанції, крім рішень, передбачених пунктами 1 - 5 частини першої цієї статті, має право скасувати вирок і направити кримінальне провадження:
3. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право:
Повноваження апеляційного суду під час перегляду постанови про адміністративне правопорушення визначено статтею 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
За наслідками розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції має право:

Підсудністю є розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення підвідомчих їм справ.

Апеляційний суд Київської області переглядає судові рішення, які приймались місцевими судами загальної юрисдикції  Київської області, за наслідками розгляду справ усіх категорій.

Так, глава І розділу ІІІ Цивільного процесуального кодексу України визначає правила підсудності уивільних справ, а глава ІІІ Розділу І Кримінального процесуального кодексу України визначає правила і поняття підсудності кримінальних проваджень, та пов'язаних з ними справ.